Ärftlig ATTR-amyloidos - en närmare titt på sjukdomen

Vad är ärftlig ATTR-amyloidos?

Ärftlig ATTR-amyloidos är en sällsynt sjukdom, som drabbar ca 50,000 människor runt om i världen. Symtomen kan påverka flera delar av kroppen, inklusive nervsystemet, hjärtat och mag-tarmkanalen.

Ron Sr., lever med hATTR-amyloidos

Referenser:

Hawkins PN, Ann Med. 2015;47(8):625-638.
Hanna M, Curr Heart Fail Rep. 2014;11(1):50-57.
Damy T, J Cardiovasc Transl Res. 2015;8(2):117-127.
Conceição I, J Peripher Nerv Syst. 2016;21(1):5-9.
Mohty D, Arch Cardiovasc Dis. 2013;106(10):528-540.
Shin SC, Mt Sinai J Med. 2012;79(6):733-748.