Du kan vara din familjs mest värdefulla kunskapskälla för att lära er om ärftlig ATTR-amyloidos.

hATTR-amyloidos är en ärftlig sjukdom som kan påverka dig och andra i din familj. Ett öppet och ärligt samtal om detta tillstånd kan hjälpa dig eller dina familjemedlemmar att identifiera symtom tidigare, få en tidigare diagnos och möjliggöra att familjemedlemmar kan få hjälp av sin läkare. Hälsa kan ibland vara ett obekvämt diskussionsämne.

En familj som lever med hATTR-amyloidos