Tala med din vårdgivare om ärftlig ATTR-amyloidos

Lär dig om detta tillstånd och din familjs hälsohistorik för att göra det lättare att ha ett samtal med din läkare

 

Vägen till diagnos

Symtom på hATTR-amyloidos kan likna andra tillstånd.

Ju mer du känner till om symtomen, desto bättre förberedd kan du vara för att tala med din läkare om en möjlig diagnos.

Det är viktigt att du diskuterar alla symtom du upplever eftersom din läkare kan välja att remittera dig till en specialist, som kan ordinera ytterligare tester för att hjälpa till att ställa en diagnos.

Tillstånd med symtom som kan likna symtomen vid hATTR-amyloidos

Denna lista är eventuellt inte heltäckande.

Tillstånd som förknippas med polyneuropati
Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
Motorisk neuropati
Karpaltunnelsyndrom
Idiopatisk polyneuropati
Paraneoplastisk neuropati
Motorneuronsjukdom
Charcot-Marie-Tooths sjukdom
Alkoholneuropati
Diabetesneuropati
AL-amyloidos
AA-amyloidos

Tillstånd som förknippas med kardiomyopati
Hypertensiv hjärtsjukdom
Hypertrofisk kardiomyopati
Fabrys sjukdom
AL-amyloidos

Om du upplever symtom och är medveten om en familjehistorik, ska du tala med läkare – som kan göra en utvärdering och bestämma rätt handlingsplan. Eftersom tillståndet drabbar olika delar av kroppen, måste din läkare eventuellt remittera dig till en specialist med erfarenhet av hATTR-amyloidos.

 

Referenser:

Adams D, Curr Opin Neurol. 2016;29(suppl 1):S14-S26.
Conceição I, J Peripher Nerv Syst. 2016;21(1):5-9.
Ando Y, 2013;8:31.
Ruberg DL, Circulation. 2012;126(10):1286-1300.
Adams D, Curr Neurol Neurosci Rep. 2014;14(3):435.
Adams D, Curr Opin Neurol. 2012;25(5):564-572.
Szigeti K, Eur J Hum Genet. 2009;17(6):703-710.
Zeng L, J Pain Res. 2017;10:219-228.
Shin SC, Mt Sinai J Med. 2012;79(6):733-748.
Lalande S, Drugs Today (Barc). 2008;44(7):503-513.
Rapezzi C, Amyloid. 2012;19(suppl 1):16-21.
Linart A, The heart in Fabry disease. I: Mehta A, Beck M, Sunder-Plassmann G (eds). Fabry Condition: Perspectives from 5 Years of FOS. Oxford: Oxford PharmaGenesis; 2006. Chapter 20.